Sql’de sorguama yaparken bazı fonksiyonlara ihtiyaç duyarız.Bunun için microsoft’un hazır fonksiyonlarını kullanacağız.Tabi istersek kendimizde yazabiliriz.

*****Bunlardan biri ‘substring’ dir.Bu fonksiyon belirtilen kolonda belirttiğim indexinden belirttiğim kadar alır..

select substring(firstname,1,3) as [Kesilen] from person.contact --çıktı aşağıdaki gibidir. Gus Cat Kim Hum Pil -- select substring(firstname,2,3) as [Kesilen] from person.contact --çıktı ise ust ath im umb ila

Right kelimesi ise belirttiğimiz kolonda sağdan başlayarak belirttiğimiz kadar alır.

select More >