Merhaba arkadaşlar,store procedure’lerde return value kullanımını anlatacam.

Eğer biz sp lerimizde geriye herhangi bir değer dönmek istersek return anahtar kelimesini kullanacağız.

create proc Sp_Topla ( @IlkSayi int, @IkinciSayi int ) as begin declare @Toplam int Set @Toplam = @IlkSayi + @IkinciSayi return @Toplam end declare @Toplam int exec @Toplam = Sp_Topla 2,2 print @Toplam

AdventureWorks’ten bir örnek verelim

create proc sp_idverisim_al ( @id int ) as begin declare @isim nvarchar(50) select firstname from person.contact where contactid=@id return More >