Normal şartlarda bizim store procedurelerimizden default olarak çıktı int verirler.Ama istersek sp içinden farklı bir değer de dönebiliriz.

create proc Sp_IdVerIsimal ( @Personelid int, -- Personelid degerini istedik ... @PersonelAdi nvarchar(50) Output -- sp dısına deger gondericegimiz parametremizi tanımladık ve bunun OUTPUT olarak işaretledik ... ) as begin -- Ilk once personel in varlıgını kontrol ettik .. if((Select count(*) from Person.Contact where ContactID = @Personelid)>0) begin -- Eger personel var ise personeladi olarak sp icerisinde declera --ettigim ( More >