Merhaba Arkadaşlar!

Bugün sorgularımızda sıralama işlemlerinden bahsedecez..

Bazen sorgularımızı belli kriterlere göre getirmek isteriz.Mesela mavi ürünler,fiyatı 100’den fazla olanlar gibi bu yüzden sql de bunları yapabilmek için where kelimesini ve bazı fonksiyonları kullanacaz.

select Name,Color,ListPrice,SafetyStockLevel from Production.Product --böyle dersem AdventureWorks teki Production.Product tablosundaki bütün ürünler gelir. select Name,Color,ListPrice from Production.Product order by ListPrice --burda ise Ürünler Listprice taki değerlere göre ascending olarak gelir(artarak More >