Bugünkü makalemizde Mssql’de join işlemlerinden bahsedeceğiz.Join işlemleri birbirinden farklı tabloları bir tablo gibi gösterme işine denir.Birbirinden farklı tabloları belli ortak fieldlar aracaılığı ile birbirine baplamaktır.Inner join,left join,right join,full join,cross join olmak üzere 5 çeşittir.En yaygın olanı inner joindir.Adventure Works database’mizden bir örnek ile gösterelim.

select Production.ProductSubCategory.Name'Alt Kategori',Production.Product.Name'Ürün' from Production.Product inner join Production.ProductSubCategory More >