Evet arkadaşlar bugün mssql de case kullanımını anlatağım.

Case gelen bilgileri kendimize göre değiştirmek için kulanılır.Özellikle Mssql’den null gelen değerleri c# tarafında daha kolay field üzerine almak içinde kullanılabilir.Örneğin veritabanımda medeni durumu S veya M yazıyorsa bunu case ile evli veya bekar olarak gösterebiliriz.

Gösterecek olursak

select gender,maritalstatus from humanresources.employee --çıktı M M M S M M M S M M --caseler isek select (case Gender when 'M' then 'Bay' when 'F' then 'Bayan' end ) as [Cinsiyet] , ( case MaritalStatus when 'M' then More >