Mssql

Mssql’de Function Kullanımı

0

Merhaba arkadaşlar,

Mssql’de function kullanımını anlatacaz.Function syntax olarak store procedure’de return value kullanımı gibidir ve geriye değer döndürür.Sadece çalıştırırken sp’lerden farklıdır.Örnek verecel olursak

create function Fc_IdverIsimAl ( @Id int ) returns nvarchar(max) --kesinlikle geri dönüş değerimin tipini vermeliyiz. as begin declare @Isim nvarchar(max) Select @Isim = Firstname from Person.contact where ContactId = @Id return @Isim end

Bir de nasıl çalıştırılıyor onu görelim

select dbo.Fc_IdverIsimal(1) --çıktı ise gustavo

Küçük bir adventureworks örneği More >

Store Procedure’lerde return value kullanımı

0

Merhaba arkadaşlar,store procedure’lerde return value kullanımını anlatacam.

Eğer biz sp lerimizde geriye herhangi bir değer dönmek istersek return anahtar kelimesini kullanacağız.

create proc Sp_Topla ( @IlkSayi int, @IkinciSayi int ) as begin declare @Toplam int Set @Toplam = @IlkSayi + @IkinciSayi return @Toplam end declare @Toplam int exec @Toplam = Sp_Topla 2,2 print @Toplam

AdventureWorks’ten bir örnek verelim

create proc sp_idverisim_al ( @id int ) as begin declare @isim nvarchar(50) select firstname from person.contact where contactid=@id return More >

Store Procedure’lerde Output Kullanımı

0

Normal şartlarda bizim store procedurelerimizden default olarak çıktı int verirler.Ama istersek sp içinden farklı bir değer de dönebiliriz.

create proc Sp_IdVerIsimal ( @Personelid int, -- Personelid degerini istedik ... @PersonelAdi nvarchar(50) Output -- sp dısına deger gondericegimiz parametremizi tanımladık ve bunun OUTPUT olarak işaretledik ... ) as begin -- Ilk once personel in varlıgını kontrol ettik .. if((Select count(*) from Person.Contact where ContactID = @Personelid)>0) begin -- Eger personel var ise personeladi olarak sp icerisinde declera --ettigim ( More >

Mssql’de While Kullanımı

1

Mssql’de While vardır ve hemen hemen C#’taki ile kullanımı aynıdır.Koşulumuz doğru olduğu sürece while döngümüz dönecektir.

Küçük bir örnek ile gösterelim.

declare @NekadarDonucez int, @Sayac int set @NekadarDonucez = 20 set @Sayac = 0 while (@Sayac<=@NekadarDonucez) begin print @Sayac set @Sayac = @Sayac + 1 end

bu kod parçası 0 dan 20 ye kadar yazdırır.

Şimdi while ile oluşturduğumuz yeni tabloya AdventureWorks’ten bir tabloyu kopyalayacağız. (daha&helliip;)

Mssql’de Case Kullanimi

0

Evet arkadaşlar bugün mssql de case kullanımını anlatağım.

Case gelen bilgileri kendimize göre değiştirmek için kulanılır.Özellikle Mssql’den null gelen değerleri c# tarafında daha kolay field üzerine almak içinde kullanılabilir.Örneğin veritabanımda medeni durumu S veya M yazıyorsa bunu case ile evli veya bekar olarak gösterebiliriz.

Gösterecek olursak

select gender,maritalstatus from humanresources.employee --çıktı M M M S M M M S M M --caseler isek select (case Gender when 'M' then 'Bay' when 'F' then 'Bayan' end ) as [Cinsiyet] , ( case MaritalStatus when 'M' then More >

Mssql’de bazı fonksiyonlar

0

Sql’de sorguama yaparken bazı fonksiyonlara ihtiyaç duyarız.Bunun için microsoft’un hazır fonksiyonlarını kullanacağız.Tabi istersek kendimizde yazabiliriz.

*****Bunlardan biri ‘substring’ dir.Bu fonksiyon belirtilen kolonda belirttiğim indexinden belirttiğim kadar alır..

select substring(firstname,1,3) as [Kesilen] from person.contact --çıktı aşağıdaki gibidir. Gus Cat Kim Hum Pil -- select substring(firstname,2,3) as [Kesilen] from person.contact --çıktı ise ust ath im umb ila

Right kelimesi ise belirttiğimiz kolonda sağdan başlayarak belirttiğimiz kadar alır.

select More >

Store procedure

0

Bugünkü makalemizde Mssql’de store procedure’lerden bahsesedez.Store Procedure’ler saklı yordamlardır.

Store Procedure’ler Mssql’de bazı işleri daha hızlı ve kolay yapmamızı aynı zamanda fazla koddan kurtarır.

Normal şartlar altında SQL’de bir sorgu 5 aşamadan geçerek çalışır… 1-sorgu yazılıp çalıştırıldığında öncelikle syntax kontrol edilir… 2-ardından sorgu içerisindeki kolonların varlığı kontrol edilir… 3-daha sonra bu kolonlara en kısa yoldan nasıl gidilir bu incelenir.. 4-kod derlenir 5-ve son olarak result set karşımıza gelir…

eğer biz Store Procedure yazarsak Bizim sorgumuz artık More >

Join İşlemleri

0

Bugünkü makalemizde Mssql’de join işlemlerinden bahsedeceğiz.Join işlemleri birbirinden farklı tabloları bir tablo gibi gösterme işine denir.Birbirinden farklı tabloları belli ortak fieldlar aracaılığı ile birbirine baplamaktır.Inner join,left join,right join,full join,cross join olmak üzere 5 çeşittir.En yaygın olanı inner joindir.Adventure Works database’mizden bir örnek ile gösterelim.

select Production.ProductSubCategory.Name'Alt Kategori',Production.Product.Name'Ürün' from Production.Product inner join Production.ProductSubCategory More >

Mssql’de Kriterlere Göre Sıralama İşlemleri

0

Merhaba Arkadaşlar!

Bugün sorgularımızda sıralama işlemlerinden bahsedecez..

Bazen sorgularımızı belli kriterlere göre getirmek isteriz.Mesela mavi ürünler,fiyatı 100’den fazla olanlar gibi bu yüzden sql de bunları yapabilmek için where kelimesini ve bazı fonksiyonları kullanacaz.

select Name,Color,ListPrice,SafetyStockLevel from Production.Product --böyle dersem AdventureWorks teki Production.Product tablosundaki bütün ürünler gelir. select Name,Color,ListPrice from Production.Product order by ListPrice --burda ise Ürünler Listprice taki değerlere göre ascending olarak gelir(artarak More >
Go to Top