WCF

Hosting WCF

1

Bu makalem WCF servislerinin nasıl hosting edileceği ile alakalıdır.Bu makalemde WCF ‘ i farklı şekillerde farklı yerlerde nasıl host edilir, gereksinimler nelerdir bunlardan bahsetmeye çalışacağım.

Servisi barındıracak yerler sizin gereksinimlerinize göre değişir.Atıyorum ister Windows Hosting, ister bir IIS Hosting isterseniz bir önceki makalemde anlattığım gibi Sharepoint WepPart içinden ISAPI klasörü içinde, ister Windows Azure içinde(ilerleyen makalelerimde bundan da uzunca bahsedecem.), isterseniz de bir Console uygulamasında host edebilirsiniz.

Küçük bir örnekle bunları ele More >

Sharepoint 2010 ‘nda Custom REST WCF Service Kullanımı

0

Bazen geliştirmiş olduğunuz webpartlarda servis kullanma ihtiyacı duyarsınız.SharePoint Server webpartlarda kolaylıkla entegre edilebilir halde WCF veya Web Servis geliştirilebilir.Fazla lafı uzatmadan küçük bir örnekle anlatmaya çalışacağım.

Önce bir webpart projesi açalım atıyorum burda toplama yapmak istiyorsunuz, kayıt yapmak isyitorsunuz veya kullanıcı bilgileri yapmak istiyorsunuz.Bunun için oluşturmuş olduğunuz webparta bir tane Operation Contract‘ın yazışlacağı nesnemizi dahil edelim onun için projemize Wcf Service templatinde bir nesne ekleyelim.

 

wcf service template i More >

WCF Nedir?

0

Nedir bu WCF?

WCF ( Windows Communication Foundation) .net 3.0 ile gelen yeni teknolojiler arasında yerini almıştır.Aslında web servislerin dahada gelişmiş halidir.Farklı hizmetleri tek çatı altında toplamıştır.Farklı pproblemlere farklı yollardan  çözüm sağlamaktansa tek bir teknoloji ile hepsine çözüm bulunabilir.WCF burada bize yardımcı olmaktadır.

Resimden de anlaşıldığı üzere farklı teknolojileri bir taçı altında toplayım daha fazla hizmet verebilmektedir.

WCF ayrıca Service Oriented mimarisine (SOA) uymaktadır.Aynı zamanda bir servis çok fazla endpoint barındırabilir.Bu sayede servis More >

Go to Top