Daha önceleri Google Map Android Api ile ilgili bir yazı yayınlmıştım.Ama o yazıda harita apisinin ilk versiyonuydu.Ama Google sonraları api geliştirdi.Önceleri api üzerinde Marker koymak zahmetliydi.Yeni versiyonda gayet kolay ve kullanışlı olmuş.

Adım adım anlatmaya çalışacağım.

 1.  Google Play Service’in İndirilmesi

Android SDK üzerinden Google play servislerini indirmeniz gerekmektedir.Bunun sebebi de Google Map; Google Play Service kütüphanesi içindeki bir dizi kütüphaneleri kullanmaktadır.

2

 

 

Eclipse üzerindeki Toolbardan gösterilen icona tıklayarak yada Eclipse ⇒ Windows ⇒ Android SDK Manager    üzerinden SDK Manager‘ ı açabilirsiniz.

sdk manager

sdk manager

Üstteki resimde işaretli Google Play Services’i işaretleyerek indirmelisiniz.
 

 1.  Google Play Service’i Projeye Ekleme

İndirilen projeyi çalıştığınız Workspace’e ekleyeceğiz.Yukarda indirdiğiniz proje

<android-sdk>/extras/google/google_play_services/libproject/google-play-services_lib/

bir üst satırdaki yola eklenir.Projeyi Eclipse üzerinden File => İmport => Android => Existing Android Code Into WorkSpace

Yukardaki yolu seçerek ekleyelim.Kesinlikle Projeyi Copy Into Workspace tikini işaretleyelim.

Projeyi Workspace'e ekleyelim

Projeyi Workspace’e ekleyelim

 

 1. Google Map Api Key Alma

Eğer eski Google Map’ in eski versiyonunu kullandıysanız orada da key alıyorduk.Ama burada biraz daha kolaylaşmış.Eğer ADT’ yi güncellediyseniz.Eclipse üzerinde SHA1 anahtarı Eclipse üzerinde yazmaktadır.

Window => Preferences => Android => Build  yolunda SHA1 anahtarınızı bulabilirsiniz.

S

SHA1 Key

Eğer eski versiyon ise Command Prompt ‘ u yönetici olarak çalıştırıp Jdk bin klasörüne gelerek aşağıdaki komut dizisini yazalım.

keytool -list -v -keystore "%USERPROFILE%\.android\debug.keystore" -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android

Yazdıktan sonra Command Prompt’ta aşağıdaki görüntü oluşması gerekir.

SHA1 Comamd Prompt

SHA1 Comamd Prompt

Şimdi Google Api Console a tıklayarak burada Create Project butonuna tıklayarak yeni bir proje oluşturalım.

Google Api Console'da proje oluşturma

Google Api Console’da proje oluşturma

 

Proje oluşturduktan sonra sol taraftaki menüde Apis & Auth menüsünden Api sekmesine tıklayarak listelenen apilerden Google Maps Android API v2 apisinin sağ tarafındaki Off durumundaki butona tıklayarak aktif hale getirelim.

Google Api Console

Google Api Console

Api sekmesinin altında Credential menüsünde Public Api Access alanından Create New Key tıklayarak Google Map Api Key‘i oluşturalım.

Google Map Api Key

Google Map Api Key

Android Key ‘ tıklayalım ve gelen alana az önce oluştuduğumuz SHA1 keyi ve oluşturacağımız Google Map projesinin package ismini yazalım.

9

Create dediğimizde Google Map Api Key‘ i alabiliriz.SHA1 ile package adı arasına ; koymayı unutmayın.

Google Map Api Key

Google Map Api Key

 1. Projeyi Oluşturalım

Oluştuduğumuz projeye sağ tıklayıp Android sekmesindeki scroll’ü aşağı çektiğimizde default olarak appcompat projesi ekli gelir.Şimdi Google Play Service projesini kütüphane olarak ekleyeceğiz.

Google Play Service ekleme

Google Play Service ekleme

 1. Map Api Key’ i Ekleyelim

AndroidManifest.xml dosyasına gerekli eklemeleri yapalım.

1- <application> tagleri arasına

<meta-data
  android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"
  android:value="API_KEY"/>

API_KEY yazan yere Google Api Console ‘ dan api keyi yazalım.

2 – <manifest> tagleri arasına gerekli izinleri verelim.

<permission
 android:name="com.acebisli.mapsample.permission.MAPS_RECEIVE"
 android:protectionLevel="signature" />

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<!-- Aşağıdaki izinler gerekli değildir ama Best Practise olarak Google tarafından öneriliyor. -->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" />
<uses-permission android:name="com.acebisli.mapsample.permission.MAPS_RECEIVE" />

3- Google Map Api v2; Open GL ES v2  kullandığı için feature lara bunu belirtmemiz gerekir.<manifest> tagleri arasına

<uses-feature
    android:glEsVersion="0x00020000"
    android:required="true"/>

4- Projede res klasörünün altındaki layout klasöründe activity_main.xml dosyasına aşağıdaki kod parçasını ekleyelim.

 <fragment
    android:id="@+id/map"
    android:name="com.google.android.gms.maps.MapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"/>

5- Projeyi artık çalıştırabiliriz.