Nedir bu WCF?

WCF ( Windows Communication Foundation) .net 3.0 ile gelen yeni teknolojiler arasında yerini almıştır.Aslında web servislerin dahada gelişmiş halidir.Farklı hizmetleri tek çatı altında toplamıştır.Farklı pproblemlere farklı yollardan  çözüm sağlamaktansa tek bir teknoloji ile hepsine çözüm bulunabilir.WCF burada bize yardımcı olmaktadır.

Resimden de anlaşıldığı üzere farklı teknolojileri bir taçı altında toplayım daha fazla hizmet verebilmektedir.

WCF ayrıca Service Oriented mimarisine (SOA) uymaktadır.Aynı zamanda bir servis çok fazla endpoint barındırabilir.Bu sayede servis More >